Europos Komisija — Kaip funkcionuoja Europos Sąjunga

pagal |

Europos Komisija — Kaip funkcionuoja Europos Sąjunga

ES institucijų vadovas piliečiams
Šioje leidinių serijoje suprantamai paaiškinama, ką ES veikia įvairiose politikos srityse, kodėl ji imasi veiksmų ir kokių rezultatų yra pasiekusi. Europos Sąjunga (ES) yra unikali. Ji nėra federacinė valstybė kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, nes jos valstybės narės išlieka nepriklausomos suverenios valstybės. Ši sąjunga nėra ir tik tarpvyriausybinė organizacija kaip Jungtinės Tautos, nes jos valstybės narės telkia savo suverenitetą ir todėl įgyja daug didesnę kolektyvinę galią ir įtaką nei veikdamos pavieniui. Valstybės narės, sutelkusios suverenitetą, priima bendrus sprendimus bendrose institucijose – ES piliečių renkamame Europos Parlamente ir nacionalinėms vyriausybėms atstovaujančiose Europos Vadovų Taryboje ir Taryboje. Paprastai sprendimai priimami remiantis Europos Komisijos, kuri atstovauja visos ES interesams, pasiūlymais. Tačiau ką iš tiesų veikia visos šios institucijos? Kaip jos bendradarbiauja? Už ką jos yra atsakingos? Šioje knygelėje aiškiai ir paprastai atsakoma į šiuos klausimus. Taip pat pateikiamas glaustas agentūrų ir kitų Europos Sąjungos darbe dalyvaujančių įstaigų aprašymas. Ši knygelė – vadovas, padėsiantis sužinoti, kaip Europos Sąjungoje priimami sprendimai.

(Visited 1 times, 1 visits today)