Žymų Archyvai: 2014

Valentina Zeitler — Maištininkas

„Maištininkas“ – trečias diplomatės Valentinos Zeitler istorinis romanas. Šį kartą jis nukelia mus į šešioliktąjį amžių, trumpoką Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro valdymo laikotarpį. Pa­sta­ro­jo fa­vo­ri­tas ku­ni­gaikš­tis My­ko­las Glins­kis – pa­grin­di­nis ro­ma­no vei­kė­jas. Po Di­džio­jo kunigaikš­čio Alek­sand­ro mir­ties jis, dau­ge­lio is­to­ri­kų nuo­mo­ne, iš as­me­ni­nių pa­ska­tų ir įžeis­tų am­ci­jų su­kė­lė maiš­tą prieš Len­ki­jos ka­ra­lių ir Lie­tu­vos… Skaityti toliau »

Stephen Hawking — Visata riešuto kevale

Viena geriausių visų laikų mokslo populiarinimo knygų, labai vaizdžiai ir įdomiai pasakojanti apie visatos kilmę, bendras jos savybes ir tolesnę raidą, galimybę numatyti ateitį ir grįžti į praeitį, bandymus sukurti Visko Teoriją. S. Hokingas yra patikimas, sąmojingas vadovas po Visatos paslapčių labirintą. Jis atveda mus ligi priešakinio mokslo krašto, kur naujos idėjos pranoksta fantastiką, kur… Skaityti toliau »

Vincas Pietaris — Kova ties Žalgiriais

Ke­tu­riu ak­tu is­to­ri­ne dra­ma I AK­TASKrio­ka­vo­je; Ka­ra­liaus ru­muo­seJO­GAI­LEvie­nasSa­ko: kvai­liems lai­me le­mia.Koks jau vel­niu le­mi­mas? Ot, de­de ma­no Kęs­tu­tis arne kvai­las bu­vo? Jis už­si­ti­ke­jo ma­nim. Na, ar tai jaukvai­les­nio rei­kia? O biesku jam lai­me le­me. Aš jam,kaip kvai­lai viš­tai, lie­piau gal­vą nu­suk­ti ir ga­na. Otbu­ta jau le­mi­mo.Tie­sa, yra to­kie pro­tin­gi, kaip aš. Na to­kiemskaip ka­da lai­me… Skaityti toliau »

Vincas Pietaris — Lietuviai amžių glūdumuose

Nuo mu­su pra­bo­čiu apie lie­tu­viu tau­tos se­no­vęma­žai kas te­už­si­li­ko. Se­nos dai­nos ir pa­sa­kos, irstab­mel­diš­ka ital­pa nuo­lat uje­mos par ku­ni­gus, popri­emi­mo ka­ta­li­kys­tes, tu­re­jo ant ga­lo iš­nyk­ti be­veiksu­vis. Ra­šy­tu gi li­ku­čiu jo­kiu ne­ran­da­me. Taipjog šiu die­nu ty­ri­ne­to­jas yra pri­vers­tas sem­ti ži­niasiš sve­ti­mu vers­miu, ku­rios, su­pran­ta­mas da­ly­kastu­ri sa­vy­je daug klai­du, jau tai del to, jog sve­ti­mira­šejai to­li nuo… Skaityti toliau »

Miglė Anušauskaitė & Gerda Jord — 10 litų

Miglės Anušauskaitės ir Gerdos Jord komiksų knyga „10 litų“ – originali lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno grafinė biografija. Autorės atkuria ne tik istorines lakūnų gyvenimo aplinkybes, bet ir suteikia personažams gyvus charakterius, su humoru ir rimtumu vaizduoja šių dviejų žmonių asmeninį gyvenimą, nuotykius ir išgyvenimus. „10 litų“ kūrėjos tarsi nukelia Darių ir Girėną… Skaityti toliau »

Thomas J. Craughwell — Išradimai, pakeitę pasaulį

Knyga „Išradimai, pakeitę pasaulį“ pasiūlys chronologiškai sudėliotą pasakojimą, kaip radosi patys svarbiausi išradimai (daiktai, prietaisai, įrenginiai, sistemos), iš pagrindų pakeitę žmonių gyvenimą, buitį, mąstymą. Nuo staklių ir saulės laikrodžio iki personalinių kompiuterių ir lipnių lapelių, nuo popieriaus iki pinigų, nuo metro iki ultravioletinių spindulių, nuo tamsių akinių iki televizoriaus, nuo džinsų iki atominės bombos –… Skaityti toliau »

Kęstutis Navakas — 100 du

Šeštoji nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Kęstučio Navako poezijos knyga. Šimtas tekstų, kuriuos autorius vadina sonetais – Petrarcos arba Shakespeare’o sonetų modifikacija. Iš pirmo žvilgsnio – griežtos struktūros 102-ų sonetų rinkinys, tačiau pats autorius prasitarė, kad būtent dėl šios knygos gimimo reikėjo panirti į ribines egzistencines dvasios kertes ir laukti kūrybinio apsėdimo.  … Skaityti toliau »