Temos Archyvai: Religija

Kahlil Gibran — Pranašas

„Pranašas” – tarsi gyvenimiškų patarimų lobynas – dvasiškai pakylėjo ir nuramino milijonus pasaulio žmonių.   Be daugelio kitų dalykų „Pranaše” kalbama apie meilę ir vedybas, džiaugsmą ir liūdesį, protą ir aistrą, gėrį ir blogį, kasdien reikalingus ir kupinus išminties žodžius.

Tenzin Wangyal Rinpoche — Tibeto sapnų ir miego joga

„Jei nemokame perkelti praktikos į miegą, jei kiekvieną naktį nugrimztame į nežinią, tai kokia tikimybė, kad išliksime sąmoningi, kai ateis mirtis?” – klausia Tenzinas Vangjalas Rinpočė. „Pažvelkite į patyrimą sapne, kad pažintumėte, kaip sukaustys baimė mirties akimirką. Pažvelkite į patyrimą miego metu, kad susivoktumėte, ar iš tiesų esate pabudę.”   Šioje knygoje pateikiami išsamūs Sapnų… Skaityti toliau »

Violeta Petraitienė — Savęs ir Visatos pažinimo link. Meilės energija

1 laiškas   ŽMOGAUS MISIJA   Rinkis gyvenimą, kupiną gražių, nuoširdžių jausmų. Gyvenimą, kupiną išminties, supratingumo, atjautos. Kam to reikia? Naujam tavo žingsniui. Nemokėdama suvaldyti situacijos, tu negali gauti naujų žinių. Viskas, ką žmogus gali ir turi žinoti, yra skirta jo ge­rovei. Todėl, kad ir pamažu, bet tvirtai keisk gyvenimo poziciją. Nuolat žvelk į savo… Skaityti toliau »

Baltasar Gracián — Fortūna ant medžio

Knyga „Fortūna ant medžio“ yra legendų ir filosofinių alegorijų rinkinys iš Baltasaro Graciano romano „Kritikonas“, apie žmogaus kelią nuo jaunystės iki mirties žmonių visuomenėje. Knyga pavadinta pagal romano 2-oje dalyje 6 skirsnyje esančią legendą.   Baltasaras Gracianas gimė ir gyveno Ispanijoje (krikštytas 1601 m.), jį auklėjo dėdė kapelionas iš Toledo. Jėzuitų kolegijoje gavęs pradinį pasirengimą,… Skaityti toliau »

Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (2) Amūrinė vizija

Serija: „Filognozijos pradmenys #2“. Antrame Filognozijos pradmenų tome, išplečiamos pirmojo tomo temos, pagilinama filognozijos sąvoka, išryškinamos pagrindinės kryptys, atskleidžiant autoriaus sątvarologijos bei substratologijos pagrindines prielaidas, bei pagrindinius žmogaus bei tikrovės pažinimo organizavimo principus.

Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (1) Naujo metodo principai

Serija: „Filognozijos pradmenys #1“. Filognozija yra bandymas nauju žvilgsniu pažiūrėti į svarbiausias religijos, filosofijos ir mokslo temas, siekiant atskleisti pamatinę žmogaus struktūrą ir kaip ji apibrėžia tai, kas yra žmogus šioje realybėje. Filognozija yra pažinimo metodas, kurio tikslas atverti ieškantiems tiesos naujus kelius, parodant iki šiol nematytas pasaulio aiškinimo galimybes. Taip pat atskleidžiama naujausių sąmonės… Skaityti toliau »

Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (4) Juodasis drakonas

Serija: „Filognozijos pradmenys #4“. Knygoje populiariai pristatoma nauja sąmonės ir žmogaus teorija, pratęsiant ankstesnių tomų filognozijos idėjas. Remiamasi filosofijos ir civilizacijos istorija, F. Nietzsches ir A. Šliogerio filosofijų įžvalgomis bei autoriaus autentiška patirtimi, formuluojant bazinę žinių struktūrą, reikalingą susikurti teisingą gyvenimo projektą, pagrįstą naujausia situacija planetoje.

Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (5) Gyvybės magija

Serija: „Filognozijos pradmenys #5“. “Gyvybės magija“ yra penktas “Filognozijos pradmenų“ projekto tomas, kuriame pateikiama gyvybės samprata, religijos, filosofijos ir mokslo kontekste, atgaivinant senąjį modelį, kurį bandė ištrinti pozityvistai ir scientistai, kurie šiuo metu aptarnauja technologinės metafizikos transhumanizmo ir posthumanizmo projektą. Aptariama tradicinė Atėnietiškos krypties metafizika, jos ryšiai su žydiškos tradicijos religiniu, krikščionišku gnosticizmu. Remiantis šios… Skaityti toliau »

Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (6) Ateities istorija

Serija: „Filognozijos pradmenys #6“. Nauja knyga, kuri pasirodžiusi šiais metais, kurios tikslas – pratęsti trasnhumanizmo temas, nagrinėtas ankstesniuose “Filognozijos pradmenų“ tomuose. “Ateities istorijos“ pagrindinė tema – filognozijos istorinių perspektyvų numatymas, siekiant kad ši sistema taptų pereinamuoju etapu prie auštesnio lygio mokslo, kaip filosofija buvo klasikinio mokslo priešaušris. Šiuo tikslu bandome suprasti mokslo istorijos pagrindinius dėsningumus… Skaityti toliau »

Darius Mockus — Mintiregos metodai

Knygoje supažindinama su telepatijos bei kognityvinės empatijos metodais, kurie bendrai vadinami mintirega. Tai nauja sąvoka, naudojama slaptame psichožvalgybos moksle, kuris naudojamas psichologinėse spec. tarnybų operacijose. Knyga taip pat rekomenduojama, psichotronikos bei gaujinio pjudymo aukoms, kurie kenčia terorą bei persekiojimą, nori turėti bendrą situacijos supratimą ir susipažinti su kovos būdais.

Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (7) Drakono akis

Serija: „Filognozijos pradmenys #7“. Knygoje pateikiamas filosofinis civilizacijos pagrindų apmąstymas, išskiriant tris kertinius princi­pus pagal tai, kokia yra pagrindinė sąmonės forma. Pirmapradė sąmonė kuria bazinį sąlyčio su tik­rove variantą, kuriame vyrauja paprasti socialumo, technikos ir kultūros vaizdiniai; kultūrinė sąmo­nė yra silpnoji civilizacijos forma, kuri neturi išvystytų pažinimo galimybių, reikalingų galingų technologijų atsiradimui; ir mokslinė sąmonė… Skaityti toliau »

Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (8) Angelų diena

Serija: „Filognozijos pradmenys #8“. Knygoje pateikiama fundamentaliosios ontologijos sistema, kurios pagrindu bandoma anali­zuoti lietuvių tautos metafizinę istoriją iš asmeninės ir visuotinės perspektyvos. Aiškinamos psichologinės civilizacijos formavimo struktūros, istorijos formavimo institucijų metodikos, kurios naudojamos tiek globalinio projekto, tiek vietinės, tautinės jo variacijos kūrimui. Šios knygos tikslas – išaiškinti kaip turi būti derinamas laikinas žmogaus gyvenimas ir… Skaityti toliau »

Darius Mockus — Sievos teorija

“Sievos teorija“ yra Filognozijos pradmenų projekto dalis, kuriame bandoma apžvelgti visų santykio su realybe modelių logiką istoriniu ir neistoriniu požiūriu. Bandoma paaiškinti kokios žmogaus galymybės pažinti pasaulį, kuriame jis gyvena ir save, siekiant įminti gyvenimo paslaptį. Kokia civlizacija palankiausia gyvybinio proceso klestėjimui, ir kiek tame svarbus tiesos turėjimas. Pavyzdžiui, mitologija arba magija tikrovėje orientavosi labai… Skaityti toliau »

Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (9) Juodoji liepsna

Serija: „Filognozijos pradmenys #9“. Pagrindinė knygos tema – Vakarų civilizacijos metafizinių pagrindų analizė, kurios tikslas – su­kurti fundamentalų modelį, apimantį šiapusinio ir anapusinio pasaulio dėmenis, įkūnijamus pla­netinės istorijos ir mitologijos konstruktų. Teigiama, kad civilizacija vys­tosi pagal G. Hegelio tezės, antitezės ir sintezės principą, ir pažengusioje, antitezės, pakopoje renkamasi tarp šio pa­saulio ir metafizikos, o aukščiausia… Skaityti toliau »

Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (10) Devynių vartų doktrina

Serija: „Filognozijos pradmenys #10“. Knygoje pateikiama fundamentaliosios ontologijos struktūros apžvalga, naudojant fenomenologinę ir metafizinę prieigą. Remiantis A. Šliogerio ir F. Nietzsche‘ės filosofiniais apmąstymais, išskiriama egzistencinė ir gyvybės perspektyva, kuriose atsispindi dvi ontologinės projekcijos, metafizikoje sukuriant į žmogų orientuotą filosofiją, jį padarant teoriniu orientyru ir centru. Šiame kontekste aptariama autoriaus metafizinės būsenos sandara, išreiškiama devynių vartų… Skaityti toliau »

Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (11) Senoji dinastija

Serija: „Filognozijos pradmenys #11“. Vienuoliktame „Filognozijos pradmenų“ tome dėmesio centre yra žmogaus klausimas, sprendžiamas nauju, filognozijos metodu, bandant mąstyti iš metafizinės, trečio asmens perspektyvos, kuris turi parodyti, kas jis yra pasižiūrėjus į jo visumą „iš anapus“. Atskleidžiami metafiziniai žmogaus ir transcendentinio pasaulio dėmenys, siekiama apmąstyti koks jo likimas iki ir po mirties, kokia gyvenimo prasmė… Skaityti toliau »

Benas Lyris — Ramybės teologija

Tikrumas, susitaikymas su netobulu savimi priartina prie minties, kad tu gali būti pakankamas toks, koks esi.   Išmokime priimti savo širdies gyvenimą ir gerbti kitų širdies gyvenimus. Ieškokime ne to, kas mus skaldo, – ieškokime to, kas sieja, ir tieskime tiltus.   „Ramybės teologijoje” rašoma apie vidinį asmens augimą ir ramybę šiame kelyje, apie tai,… Skaityti toliau »

Mozė Mitkevičius — Nesuskambėjęs pragaras

Kodėl Dievas tyli? Kas yra žmogus, kokia jo gyvenimo prasmė? Ar Senojo Testamento tekstai iš tiesų žiaurūs? Kaip atpažinti ne artimo, bet savo nuodėmę? Kaip pradėti melstis? Ir kaip nenustoti?   Nuo psalmių subtilybių prie Gerosios Naujienos, o nuo jos – prie gyvenimo „Nesuskambėjusio pragaro” autorius paprastai ir nuosekliai dėsto Dievo meilės kursą. Tai kartu… Skaityti toliau »

Dorian de Jandreau — Wicca. Žolelių magija

Serija: „Wicca #4“. Ketvirta knygutė. Šį kartą supažindinanti trumpai su magiškomis žolelėmis ir augalais. Šioje ketvirtoje knygutėje pateikiu informaciją apie raganavimui naudojamas žoleles ir kitokius augalus. Jų galima rasti gamtoje, nusipirkti parduotuvėse ar išsiauginti iš sėklų. Trumpai supažindinu su kai kuriomis žolelėmis, nes visų surašyti iš tikrųjų neįmanoma.