Žymų Archyvai: 1984

Jaroslaw Iwaszkiewicz — Raudoni skydai

Lenkų literatūros klasiko (1894-1980) istoriniame romane vaizduojama XII a. Lenkija, Vokietija. Su didelėm ambicijom ir svajonėm keliauja per šiuos kraštus Henrikas Sandomirietis, Piastų dinastijos tęsėjo Boleslovo III Kreivaburnio sūnus, – bet jo svajonėms nelemta išsipildyti. Turtingas istorinių realijų romanas – tai pasakojimas apie valstybę ir apie žmogų, kuris tuščiai išeikvoja dvasines galias, neįstengdamas prisitaikyti prie… Skaityti toliau »

Semionas Tokeris — Su „Žalgirio“ emblema

Leidinyje apžvelgiama Kauno „Žalgirio“ sporto draugijos 40 gyvavimo metų. Pateiktas sporto kolektyvų ir sportininkų pasiektų pergalių metraštis.   Pabaigoje skelbiami geriausių sporto darbuotojų, trenerių, sportininkų sąrašai.

Georgij Žukov — Atsiminimai ir apmąstymai (2)

Antrajame atsiminimų knygos tome pasakojama apie lemiamą Didžiojo Tėvynės karo laikotarpį, apie mūšius prie Maskvos ir Staliningrado, apie Berlyno šturmą ir hitlerinės Vokietijos besąlyginę kapituliaciją. Taip pat rašoma apie tarptautinę Potsdamo konferenciją.

Juozas Baltušis — Sakmė apie Juzą

Autorius pasakoja apie Kairabalės raisto atsiskyrėlį Juzą – ryškaus charakterio asmenybę. Juza dėl nelaimingos meilės ryžtasi gyventi atskirai, atkakliai vengdamas žmonių bendrijos. Toks jo gyvenimo būdas daro jį abejingą net brolio nesekmėms, įstumia į neviltį jį mylinčią Karusę. Tik karo ir pokario baisumai, neaplenkę nė Kairabalės, dėdę Juzą priverčia įsijungti į sudėtingą gyvenimo tėkmę.

Mongolų pasakos — Medžiotojo sūnus

Serija: „Pasaulio pasakos #21“. Sąmojingose ir šmaikščiose, šiurpiose ir linksmose, nuotaikingose pasakose atsispindi sunkus amžiais engtos mongolų liaudies gyvenimas, kova su pavergėjais, šviesios ateities siekimas. Pasakose sutinkame chanus, lamas, najonus ir kitus išnaudotojus, su kuriais susiduria paprastas darbo žmogus. Poetizuojama jo išmintis, fantazija, darbštumas ir optimizmas.

Arseniy Gulyga — Hėgelis

Serija: „Siluetai #7“. Knyga apie G. Hėgelį (1770-1831) – tai vaizdingas ir kartu dokumentuotas pasakojimas apie vieno Iš žymiausių dialektinio metodo kūrėjų gyvenimo Ir kūrybos kelią, jo didingą filosofinę sistemą. Knygoje nemaža Įdomių epizodų iš G. Hėgelio asmeninio gyvenimo Ir jo sutiktų to meto mokslo žmonių, su kuriais jam teko įtartu dirbti, ginčytis ir kovoti.… Skaityti toliau »

Autoriai — Ispanų novelės

XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus ispanų rašytojų rinktinių novelių knyga. Novelės aprėpiančios platų temų ratą, pasižymi savitu nacionaliniu pobūdžiu, dažnai artimos buitiniam aprašymui, kurį paįvairina humoro, fantastikos elementai, filosofiniai apmąstymai apie egzistencines problemas.

Lion Feuchtwanger — Apsišaukėlis Neronas

Serija: „Istorinis romanas #1“. Vokiečių rašytojo romano veiksmas vyksta 80-81 mūsų eros metais. Romane vaizduojamas niekingas žmogus, negarbingu būdu siekiąs valdžios. Tai Terencijus, kuris savo išvaizda stebėtinai panašus į Neroną. Su dideliu psichologiniu meistriškumu autorius atskleidžia savo herojaus prieštaravimus tarp jo vidinio nepilnavertiškumo, skurdo ir maniakiško tikėjimo savo didybe. Puikavimasis, melas,nepaprastas žiaurumas bei nusikaltimai –… Skaityti toliau »

Janina Degutytė — Baltas gulbių sostas

Santrauka: Janinos Degutytės eilėraščių knyga „Baltas gulbių sostas“ savo menine verte išskirtinė ne tik poetės kūryboje, bet ir visoje lietuvių vaikų poezijoje. Joje sudėti patys brandžiausi eilėraščiai, kurių daugelis, be abejonės, mūsų mažųjų poezijos klasika. šis rinkinys akivaizdžiai byloja apie savitą ir jaukų poetinį pasaulį, kuriame vaikui artima ir suprantama forma poetizuojami šviesiausi žmonijos idealai,… Skaityti toliau »