Lietuvių pasaka — Meškos trobelė

pagal |

Lietuvių pasaka — Meškos trobelė

Lietuvių liaudies pasaka apie šeimą, pagalbą vienas kitam ir atpildą už gerus darbus.

Muzika J. Baltramiejūnaitės

Seka Nijolė Gelžinytė

Garso režisierius E. Motiejūnas

Redaktorė Z. Nutautaitė

Dailininkas V. A. Makačinas