Žymų Archyvai: 1990

Monika Aleknienė — Laimė dviese

Knygoje dėstomi intymaus vyro ir moters gyvenimo pagrindai. Plačiai aprašoma lytinio akto technika, aiškinamos pagrindinės taisyklės, kaip ilgus metus išsaugoti šeimoje meilę ir santarvę, pasiekti harmoniją ir laimę. Iliustruojama įdomiais pavyzdžiais iš žymių žmonių biografijų.   Skirta kiekvienai šeimai, kaip knyga, kuri nuolat turi būti po ranka.

Émile Zola — Pinigai

Romane rašytojas negailestingai demaskuoja biržos spekuliantus Antrosios imperijos metu. Ryškaus spekuliantų pasaulio machinacijos įtraukia daugybę lengvatikių žmonių ir vėliau galutinai juos nuskurdina.Klasika

Juozas Kundrotas — Knygnešių šventa gadynė

Esė, apybraižose, dokumentinėje apysakoje – žinomų knygnešių J. Bielinio, K. Ūdros, J. Akelaičio, J. Gudo, P. Šembelio ir kt. žygiai spaudos draudimo laikais, išaukštinamas jų pasišventimas kilniam tikslui, atskleidžiami dramatiški ir tragiški likimai. Knygelė skiriama plačiajai visuomenei.

Viljo Saraja — Išpirktasis kraštas

1939-1940 m. žiemą Sovietų Sąjungai užpuolus mažą, taikiąSuomiją, šios šalies vyrai lyg Skandinavijos granito uola stojo į žūtbūtinę kovą prieš keliasdešimt kartų gausesnį priešą. Apie tą kovą, meilę, karišką draugystę ir pasakojama šioje knygoje.

Rudolf Its — Aukso kardai ir belaisvių trinkos

Serija: „Laisvalaikio skaitiniai #4“. Reikšmingi XX a. šeštojo dešimtmečio archeologiniai atradimai Kinijos Junano provincijoje patvirtino čia buvus istorijos kronikose minimą Diano karalystę, kur vyko svarbiausių Tibeto ir Birmos tautų kultūrinis ir etninis formavimasis. Autorius, remdamasis šio rajono archeologiniais, etnografiniais duomenimis, rašytiniais šaltiniais bei epiniais pasakojimais, beletristine forma atkuria antrojoje I tūkstantmečio pr. m. e. pusėje… Skaityti toliau »

Frank Atmansbacher — Napoleono I meilužė Grafaitė Valevska (1812)

Per daugiau kaip 150 metų nuo Napoleono mirties apie jį ir jo žygius išleista ne mažiau kaip 400 tūkstančių veikalų: romanų, biografijų, istorinių apybraižų. Šiame vokiečių rašytojo F. Atmansbacher istoriniame romane parodoma, kokią įtaką Prancūzijos karaliaus gyvenime bei užsienio politikoje darė jo meilužės, ypač Grafaitė Leonora Valevska. Kadangi Napoleono mirtis dar iki šiol galutinai neišaiškinta,… Skaityti toliau »

Gustav Shwab — Gražiausios Antikos sakmės (2)

G. Švabo (1792- 1850) „Gražiausios antikos sakmės“ – tai kūrinys, kuriame darniai susietos įvairios kilmės ir nevienodo senumo mitologinės graikų ir romėnų sakmės. Per pusantro šimto metų (parašytos 1838- 1840) sakmės buvo leidžiamos daugybę kartų tiek jų autoriaus pateiktu pavidalu, tiek ir perdirbtos, tačiau neprarado populiarumo. Šiame tome publikuojamos sakmės apie Trojos įkūrimą ir žlugimą.

Nikolaj Oganesov & Pavel Šestakov & A. Vainer & G. Vainer — Lošiame „sprintą“. Aukštumos baimė. Nusikaltimas automobilių aikštelėje

Skaitytojas kartu su E. Oganesovo apysakos veikėjais atsiduria verteivų pasaulyje ir iš arti pamato, ko tampa mūsų amžininkai, kai jų moralė deformuojasi. P. Šestakovo apysakoje pasakojama, kaip kriminalinio skyriaus darbuotojas, ėmęsis tirti nelaimės priežastis, atskleidžia rimto mokslininko moralinį nuopuolį. Brolių Vainerių apysakos herojus – prokuratūros tardytojas B. Subotinas, įsigilinęs į nusikaltimo aplinkybes, bylą pakreipia visai… Skaityti toliau »

Siegfried Schnabl — Seksologijos pagrindai

Knygoje pateikiami lytinio gyvenimo pagrindai, aptariami dažniausi lytinio gyvenimo pagrindai, aptariami dažniausi lytiniai sutrikimai, lytinių santykių fiziologija, apžvelgiami lytiniai iškrypimai, daug dėmesio skiriama jų gydymui ir profilaktikai.

Algirdas Julius Greimas — Tautos atminties beieškant

Pasaulyje plačiai žinomo mūsų tautiečio A. J. Greimo knyga sudaryta iš dviejų skirtingais dešimtmečiais parašytų lietuvių mitologijos studijų: „Apie dievus ir žmones“ ir „Tautos atminties beieškant“. Mitologijos tyrinėjimą Greimas supranta kaip kultūros archeologiją, naudoja tokius metodus, kurie padeda iš „kelių atskirų šukių“, iš rašytiniuose šaltiniuose ir tautosakoje fiksuotų paskirų mūsų mitologijos fragmentų, rekonstruoti amžių būvyje… Skaityti toliau »