Europos Komisija — Tavo, kaip judaus studento, teisės. Judžių Europos Sąjungos studentų teisių vadovas

pagal |

Europos Komisija — Tavo, kaip judaus studento, teisės. Judžių Europos Sąjungos studentų teisių vadovas

Judžių Europos Sąjungos studentų teisių vadovas
Vykimas į kitą ES šalį studijuoti (judumas mokymosi tikslais) – vienas iš svarbiausių būdų skatinti jaunuolių asmeninį tobulėjimą ir gerinti būsimas galimybes įsidarbinti. Judumas mokymosi tikslais naudingas visai ES: juo puoselėjamas europinės tapatybės jausmas, sudaromos sąlygos laisviau judėti žinioms ir gerinamas vidaus rinkos veikimas, nes europiečiai, nuo ankstyvo amžiaus judėję mokymosi tikslais dažniau išlieka judūs ir vėliau, kaip darbo rinkos dalyviai. Šio dokumento tikslas – apibendrinti ir kaip vadovą valstybėms narėms, universitetams ir kitoms suinteresuotosioms šalims pateikti Komisijos šios srities teisės aktų aiškinimą ir informuoti jaunuolius apie jų teises, kad jie būtų geriau pasirengę studijoms užsienyje

(Visited 1 times, 1 visits today)