Europos Komisija — Europos piliečių iniciatyvos vadovas

pagal |

Europos Komisija — Europos piliečių iniciatyvos vadovas

Europos piliečių iniciatyva sudaro galimybę vienam milijonui ES piliečių iš nemažiau kaip septynių ES šalių paraginti Europos Komisiją siūlyti teisės aktą ESkompetencijai priklausančiais klausimais. Tai ES sutartyse įtvirtinta teisė.Piliečių iniciatyvos taisyklės ir procedūros nustatytos 2011 m. vasarį EuroposParlamento ir Europos Sąjungos Tarybos priimtame ES reglamente.

(Visited 1 times, 1 visits today)