Europos Komisija — Išmanusis paslaugų inovacijų vadovas

pagal |

Europos Komisija — Išmanusis paslaugų inovacijų vadovas

Kaip geriau išnaudoti paslaugų inovacijas siekiant regionų struktūrinių pokyčių ir pramonės modernizavimo
Šiuo vadovu siekiama atkreipti dėmesį į tai, kaip teikiant strateginę viešąją regionų paramą galima sukurti palankią aplinką mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir padėti joms geriau išnaudoti paslaugų inovacijas, kad jos išliktų konkurencingos pasaulinėse vertės grandinėse, apimančiose ir gamybą, ir paslaugas. Kadangi būtent toks yra jo tikslas, šiame vadove nebus aprašytos nei visos inovacijų formos, nei visi regioninių inovacijų strategijų, kurios gali būti remiamos regionų lygmeniu, aspektai. Todėl reikėtų jį vertinti labiau kaip praktinių priemonių rinkinį su regionų suinteresuotųjų subjektų idėjomis ir vykdant veiklą naujai įgyta patirtimi. Tikslas – išsiaiškinti, kokia aplinka turi būti sukurta, kokios institucijos įsteigtos ir kokios paramos priemonės taikomos, kad įgyvendinant paslaugų inovacijas įvyktų regionų pramonės struktūrų ir sektorių pokyčiai.Šiame išmaniajame vadove daugiausia pateikiami priemonių, kurios gali būti panaudotos šios srities regioninėms strategijoms įgyvendinti, pavyzdžiai. Daugeliui šių priemonių, nors ir ne visoms, iš sanglaudos politikos fondų skirtas finansavimas. Tačiau visais šiais pavyzdžiais apibūdinama, kaip sanglaudos politikos fondai gali būti panaudoti strategiškesniam paslaugų inovacijų naudojimui remti. Šiuo vadovu papildomas ES valstybių narių kultūros ir kūrybos pramonės ekspertų darbo grupės politikos vadovas „Kaip strategiškai naudoti ES paramos programas, įskaitant struktūrinius fondus, siekiant skatinti kultūros potencialą vietos, regioninio ir nacionalinio vystymosi srityje bei šalutinį poveikį ekonomikai plačiąja prasme?“

(Visited 3 times, 1 visits today)