Europos Komisija — Bendroji žemės ūkio politika . Laukite tęsinio

pagal |

Europos Komisija — Bendroji žemės ūkio politika . Laukite tęsinio

2012-aisiais Bendrajai žemės ūkio politikai (BŽŪP) sukanka 50 metų. Ji laikoma Europos integracijos kertiniu akmeniu, nes penkis dešimtmečius užtikrino saugų maisto tiekimą Europos piliečiams ir kaimo gyvybiškumą. BŽŪP buvo sukurta tam, kad žmones galėtų mėgautis geru maistu prieinamomis kainomis, o ūkininkai užsidirbtų pragyvenimui. Šie tikslai išliko ir po penkiasdešimties metų. Bėgant laikui, ES pritaikė BŽŪP besikeičiantiems visuomenės poreikiams. Tai dinamiškos ūkininkųir Europos partnerystes istorija. Si partneryste su laiku keitėsi. Trys pagrindiniai BŽŪP aspektai yra šie: ji padėjo įveikti maisto trukumą Europoje, ji keitėsi ir prisitaikė prie naujų tvarumo ir aplinkos problemų ir ji išplėtė ūkininkų vaidmenį kaimo plėtroje už maisto gamybos ribų. Nuo BŽŪP atsiradimo trys ūkininkų kartos dirbo žemę ir augino gyvulius. Tai – ir jų istorija. Dabar ūkininkų vaidmuo yra ne tik pamaitinti žemyną bet ir išsaugoti kaimo vietoves bei mūsų gamtinius išteklius. Jiems taip pat tenka pagrindinis vaidmuo gaivinant kaimo vietoves ir kaimo ekonomiką. Šiandien politika vėl reformuojama, siekiant sustiprinti visos ES žemės ūkio ir kaimo vietovių konkurencingumą ir tvarumą. Naujoji politika sprendžia ekonominius, aplinkos ir teritorinius uždavinius, su kuriais šiandien susiduria Europa

(Visited 3 times, 1 visits today)