Europos Komisija — Europos socialinio fondo veikla – Skaidrios ir veiksmingos valstybinės tarnybos

pagal |

Europos Komisija — Europos socialinio fondo veikla – Skaidrios ir veiksmingos valstybinės tarnybos

Priežiūros ir administracinės naštos sumažinimas ir aukštų skaidrumo, veiksmingumo bei atskaitomybės standartų skatinimas viešojo administravimo sektoriuje padeda didinti produktyvumą, stiprinti konkurencingumą ir, galiausiai, kurti darbo vietas. Europos socialinis fondas (ESF) yra konkretus Europos įnašas į nacionalines politikos reformas viešojo administravimo ir gero vadovavimo srityje.