Europos Komisija — Pasirengę vykti svetur?

pagal |

Europos Komisija — Pasirengę vykti svetur?

Visa tai, ką jums reikia žinoti apie gyvenimą ir darbą užsienyje
Ši brošiūra skirta tiems, kurie ketina vykti gyventi ir dirbti i užsieni arba kasdien vyksta i darbą kaimyninėje šalyje. Joje patariama, kaip ieškoti darbo ir kreiptis dėl jo kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, taip pat Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje. Visos šios šalys yra sudariusios susitarimą, kad jų piliečiai galėtų keliauti ir dirbti tose šalyse