Europos Sąjunga — Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties suvestinė redakcija

pagal |

Europos Sąjunga — Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties suvestinė redakcija

Šioje publikacijoje pateikiama Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, o taip pat jos protokolų ir priedų suvestinė redakcija su pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 13 d. pasirašyta ir 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi. Be to, šioje publikacijoje pateikiamas pakeitimas, padarytas Protokolu, iš dalies keičiančiu Protokolą dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties. Ši publikacija yra parengta tik informaciniais tikslais ir neįpareigoja Europos Sąjungos institucijų.