Europos Komisija — Laisvas prekių judėjimas. Laisvą prekių judėjimą reglamentuojančių Sutarties nuostatų taikymo vadovas

pagal |

Europos Komisija — Laisvas prekių judėjimas. Laisvą prekių judėjimą reglamentuojančių Sutarties nuostatų taikymo vadovas

Laisvą prekių judėjimą reglamentuojančių Sutarties nuostatų taikymo vadovas
Šiame laisvą prekių judėjimą reglamentuojančių Sutarties nuostatų taikymo vadove supažindinama su teisiniais pasiektų laimėjimų aspektais ir naujais uždaviniais. Šis vadovas turėtų padėti ES valstybių narių nacionalinėms administravimo įstaigoms įgyvendinti galiojančius ir rengti naujus šios srities teisės aktus. Leidinys taip pat gali būti parankus teisininkams, konsultuojantiems klientus vidaus rinkos klausimais, ir ES nepriklausančioms šalims, norinčioms suvokti teisinį bendrosios rinkos pagrindą ir pasimokyti iš 50 metų Europos Sąjungos patirties.

(Visited 2 times, 1 visits today)