Žymų Archyvai: 1985

Petras Dirgėla — Kūlgrinda

Istorinio tipo romanas, vaizduojantis XV a. Lietuvos valstybės kovą dėl išėjimo i Baltijos jūrą. Stanislovas Būga – pagrindinis romano herojus, vadovaujantis tai kovai – nėra istorinė asmenybė. Tačiau romane siekiama ne tik išsaugoti istorinę tiesą, bet taip pat sukurti sakmę apie anuos tolimus laikus, pabrėžti liaudies vaidmenį istorijoje.

Richard Foster Flint — Žemės istorija

Žymaus amerikiečių mokslininko knygoje populiariai ir įdomiai aprašyta mūsų planetos geologinė raida, gyvybės evoliucija nuo pirmuonių iki žmogaus. Čia peteikta užbaigta autoriaus koncepcija, apibendrinanti plačius pasaulinės paleografijos ir geologijos tyrimus.

Ivan Stadniuk — Karas

Romane pasakojama apie Tarybinės vyriausybės pastangas stiprinti šalies gynybinę galią karo išvakarėse, vaizduojami Didžiojo tėvynės karo pradinio laikotarpio mūšiai Baltarusijoje ir Smolensko aukštumoje. Veiksmas vyksta ne tik fronte, bet ir Generaliniame štabe, Vyriausiosios karo vadovybės būstinėje

Gunther Spranger & Dick Francis — Nuotykiniai užsienio rašytojų kūriniai

Serija: „Drąsiųjų keliai #150“. Giunteris Šprangeris – Susitikimo vieta Bernas – Intriguojančio siužeto romanas, kurio pagrindą sudaro buvusių hitlerininkų susirėmimas su naujos Vokietijos atstovais-VDR piliečiais. Dikas Frensis – Favoritas – Romane vaizduojamos nusikaltėlių sindikato machinacijos, paverčiančios žirgų sportą pelningu bizniu. Į kovą prieš tas jėgas drįsta stoti tik drąsūs ir dori žmonės.  

Theodore Dreiser — Džeinė Gerhart

Amerikiečių rašytojo T. Dreizerio (1871–1945) romanas „Dženė Gerhart“ – tai pasakojimas apie nelaimingai susiklosčiusį darbininkės merginos gyvenimą, apie lai, kaip antagonistinių prieštaravimų draskoma visuomenė sutrempia tyriausius žmonių jausmus.

Nijolė Sadūnaitė — KGB akiratyje

Dar vienas epizodas iš teroro ir melo pasaulio. Šie Nijolės Sadūnaitės prisiminimai jau buvo spausdinti (kad ir ne ištisai) periodinėje spaudoje. Tiek čia tremtyje, tiek okupuotoje Lietuvoje buvo pageidavimų išleisti atskiru leidiniu. (O ir KGB brangiai apmokamiems pareigūnams nemažas palengvinimas!).