Europos Audito Rūmai — ES vandens politikos tikslų integravimas į BŽŪP: iš dalies pasiteisino

pagal |

Europos Audito Rūmai — ES vandens politikos tikslų integravimas į BŽŪP: iš dalies pasiteisino

Iš dalies pasiteisino Specialioji ataskaita Nr. 04/2014
Europos vandens išteklių kokybės apsaugai Europos Sąjungoje buvo teikiama didelė svarba nuo aštuntojo dešimtmečio pabaigos. Žemės ūkiui, kaip vienam pagrindinių vandens naudotojų ir teršėjų, tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant tvarų vandens valdymą. ES ne kartą pažymėjo, kad jos įvairias politikos sritis būtina derinti, ir todėl pripažįsta, kad vykdant bendrą žemės ūkio politiką turėtų būti remiama aplinkos politika, įskaitant su vandeniu susijusias sritis. Šio audito metu buvo nagrinėjama, ar ES vandens politikos tikslai buvo sėkmingai integruoti į BŽŪP, ir buvo nustatyta, kad tai buvo padaryta tik iš dalies