Europos Audito Rūmai — Ar tinkamai valdomi preferenciniai prekybos susitarimai?

pagal |

Europos Audito Rūmai — Ar tinkamai valdomi preferenciniai prekybos susitarimai?

Specialioji ataskaita Nr. 02/2014
Preferenciniai prekybos susitarimai (PPS) yra svarbi ES prekybos politikos priemonė. Prekyba duoda ekonominę naudą ES ir jos šalims partnerėms bei skatina besivystančių šalių tvarų vystymąsi ir skurdo mažinimą. Šioje ataskaitoje vertinama, ar Komisija ir valstybės narės tinkamai valdė PPS. Nustatyta, kad Komisija netinkamai įvertino PPS ekonominį poveikį ir nėra užtikrinamas visų pajamų surinkimas, kadangi valstybių narių taikomos muitinės kontrolės priemonės yra silpnos. Taip pat yra Komisijos vykdomos priežiūros trūkumų

(Visited 2 times, 1 visits today)