Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (8) Angelų diena

pagal |

Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (8) Angelų diena

Serija: „Filognozijos pradmenys #8“.

Knygoje pateikiama fundamentaliosios ontologijos sistema, kurios pagrindu bandoma anali­zuoti lietuvių tautos metafizinę istoriją iš asmeninės ir visuotinės perspektyvos. Aiškinamos psichologinės civilizacijos formavimo struktūros, istorijos formavimo institucijų metodikos, kurios naudojamos tiek globalinio projekto, tiek vietinės, tautinės jo variacijos kūrimui. Šios knygos tikslas – išaiškinti kaip turi būti derinamas laikinas žmogaus gyvenimas ir jo perspek­tyvos istorijoje bei amžinybėje. Metodika pateikiama kaip filognozija, kuri yra filosofijos at­maina, kuri ieško ne tiek išminties, kiek žinojimo, supratimo. Taip pat, keliama hipotezė, kad naujausią istorinio proceso logiką valdo numanomas Įvykis, susijęs krikščioniškos civilizaci­jos galutine faze.