Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (2) Amūrinė vizija

pagal |

Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (2) Amūrinė vizija

Serija: „Filognozijos pradmenys #2“.

Antrame Filognozijos pradmenų tome, išplečiamos pirmojo tomo temos, pagilinama filognozijos sąvoka, išryškinamos pagrindinės kryptys, atskleidžiant autoriaus sątvarologijos bei substratologijos pagrindines prielaidas, bei pagrindinius žmogaus bei tikrovės pažinimo organizavimo principus.