Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (10) Devynių vartų doktrina

pagal |

Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (10) Devynių vartų doktrina

Serija: „Filognozijos pradmenys #10“.

Knygoje pateikiama fundamentaliosios ontologijos struktūros apžvalga, naudojant fenomenologinę ir metafizinę prieigą. Remiantis A. Šliogerio ir F. Nietzsche‘ės filosofiniais apmąstymais, išskiriama egzistencinė ir gyvybės perspektyva, kuriose atsispindi dvi ontologinės projekcijos, metafizikoje sukuriant į žmogų orientuotą filosofiją, jį padarant teoriniu orientyru ir centru. Šiame kontekste aptariama autoriaus metafizinės būsenos sandara, išreiškiama devynių vartų doktrinos priemonėmis, naudojamomis gyvenimo kelionės ir metafizinio išsivystymo uždavinių apibrėžimui ir jų įgyvendinimui, pasiekiant filosofinės būsenos atveriamos transcendencijos pasirodymą sąmonėje. Parodoma, kad šią sistemą galima laikyti bet kokios civilizacijos galimybių žemėlapiu, kuriuo naudojantis galima rinktis norimą tautos istorijos kryptį.