Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (5) Gyvybės magija

pagal |

Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (5) Gyvybės magija

Serija: „Filognozijos pradmenys #5“.

“Gyvybės magija“ yra penktas “Filognozijos pradmenų“ projekto tomas, kuriame pateikiama gyvybės samprata, religijos, filosofijos ir mokslo kontekste, atgaivinant senąjį modelį, kurį bandė ištrinti pozityvistai ir scientistai, kurie šiuo metu aptarnauja technologinės metafizikos transhumanizmo ir posthumanizmo projektą. Aptariama tradicinė Atėnietiškos krypties metafizika, jos ryšiai su žydiškos tradicijos religiniu, krikščionišku gnosticizmu. Remiantis šios metafizikos baigiamuoju vystymosi etapu, kuris yra atvirai antitechnologinis ir nukreiptas prieš metafiziką, bandoma nubrėžti filognozijos kelią, kuri, priėmusi šiuos naujausius istorijoje pertvarkymus, kovoja prieš nemąstantį posthumanistinės eros įvedinėjimą mokslo priemonėmis.