Vytautas Bubnys — Kad vėjai neišpustytų. Dienoraščiai, laiškai, dialogai monologai, portretai, interviu

pagal |

Vytautas Bubnys — Kad vėjai neišpustytų. Dienoraščiai, laiškai, dialogai monologai, portretai, interviu

Knygos „Kad vėjai neišpustytų“ pagrindinis tikslas – praverti duris į kūrybinę rašytojo laboratoriją, susipažinti su jo dienoraščių ištraukomis, prisiminti jo straipsnius, autobiografinius eskizus, gausius dialogus su skaitytojais, pagaliau įvairių menininkų pokalbius su kūrėju ar žurnalistų sukurtus prozininko portretus.

Spausdinama daug nuotraukų, kurios iliustruoja Vytauto Bubnio gyvenimo bei kūrybos kelią.