Vytautas Ažušilis — Auksinis sakalas (4) Žemės kraujas

pagal |

Vytautas Ažušilis — Auksinis sakalas (4) Žėmės kraujas

Serija: „Auksinis sakalas #4“.

Keturių tomų romane vaizduojami vieno rytų Lietuvos kaimo, patyrusio net kelias okupacijas, žmonių tragiški likimai, kova už lietuviškumo ir laisvės išsaugojimą, tremtys, areštai, kankinimai, žūtys, netektys, meilė ir neapykanta.
Pirmasis tomas apima dešimties metų lenkų okupacijos laikotarpį iki 1939 metų pabaigos, kai Vilniaus kraštas buvo grąžintas Lietuvai. Jame vaizduojamas Eglynės kaimo žmonių kova prieš nutautinimą, kasdieniai rūpesčiai, meilė, pavydas.

(Visited 65 times, 1 visits today)