Vytautas Ažušilis — Auksinis sakalas (3) Žemės žaizdos

pagal |

Vytautas Ažušilis — Auksinis sakalas (3) Žemės žaizdos

Serija: „Auksinis sakalas #3“.

Keturių tomų romane vaizduojami vieno rytų Lietuvos kaimo, patyrusio net kelias okupacijas, žmonių tragiški likimai, kova už lietuviškumo ir laisvės išsaugojimą, tremtys, areštai, kankinimai, žūtys, netektys, meilė ir neapykanta.
Pirmasis tomas apima dešimties metų lenkų okupacijos laikotarpį iki 1939 metų pabaigos, kai Vilniaus kraštas buvo grąžintas Lietuvai. Jame vaizduojamas Eglynės kaimo žmonių kova prieš nutautinimą, kasdieniai rūpesčiai, meilė, pavydas.