Stepas Eitminavičius & Dangira Nefienė & Jurga Sadauskienė — Literatūra 5 klasei 2 dalis

pagal |

Stepas Eitminavičius & Dangira Nefienė & Jurga Sadauskienė — Literatūra 5 klasei 2 dalis

Literatūros vadovėlis 5 klasei (serija „Literatūra“) parengtas pagal atnaujintą Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Mokymo medžiaga dėstoma taip, kad ugdytų smalsų skaitytoją, tyrinėtoją, kūrėją. Vadovėlyje pateikiama Lietuvos ir užsienio rašytojų kūrinių ar jų ištraukų (privalomų autorių kūriniai, kultūros tekstai knygoje pažymėti simboliu), žinių apie rašytojus. Prie tekstų gausu užduočių ir klausimų, patarimų, nuotraukų ir iliustracijų, knygos pabaigoje yra sąvokų žodynėlis. Kiekviena vadovėlio tema pradedama glaustu įvadu, baigiama apibendrinimo ir įsivertinimo užduotimis.

 

Pirmoje temoje „Vaikystės patirtys: nuo Tavęs daug priklauso“ mokiniai susipažins su pasakojimu apie rašytojų ir jų knygų veikėjų vaikystę, apie drau­gystę ir apie vaikams tenkančius išbandymus. Antroje temoje „Kasdienė išmintis, pamokančio žodžio žaismė” skaitys ir tyrinės pasakėčias, mįsles ar minkles, anekdotus. Trečioje temoje „Nesenstanti pasakų išmonė“ skaitomos ir analizuojamos liaudies ir literatūrinės pasakos, mokomasi pasakoti ir kurti pasaką. Ketvirtoje temoje „Nuotykiai brandina ir suburia draugus“ skatinama nuotykiuose įžvelgti asmeniškai svarbias patirtis ir išgyvenimus, ieškoti atsakymų į klausimus, ką svarbaus iš skaitytų kūrinių apie gyvenimą, žmonių santykius mokinys sužinojo.

 

Literatūros kūriniai aktualizuojami skatinant mokinius atpažinti bendras patirtis, problemas, jausmus, atrasti asmeninį santykį su literatūra, liaudies kūryba. Siekiama mokinius įtraukti į žaidimą žodžiu, atrasti sąmojo ir išminties pažinimo bei kūrybos džiaugsmą. Klausimai ir užduotys padeda ugdytis skaitymo, analizavimo, interpretavimo, kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybingumą, empatiją ir vertybines nuostatas.

 

Komplektą sudaro dvi vadovėlio dalys. I vadovėlio dalis skirta pirmajam mokslo metų pusmečiui. II vadovėlio dalis skirta antrajam mokslo metų pusmečiui.