Jurga Dzikaitė & Dainora Eigminienė & Stepas Eitminavičius & Darius Kuolys & Aušra Martišiūtė-Linartienė — Literatūra 6 klasei 2 dalis

pagal |

Jurga Dzikaitė & Dainora Eigminienė & Stepas Eitminavičius & Darius Kuolys & Aušra Martišiūtė-Linartienė — Literatūra 6 klasei 2 dalis

Literatūros vadovėlis 6 klasei (serija „Literatūra“) parengtas pagal atnaujintą Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Mokymo medžiaga dėstoma taip, kad ugdytų smalsų skaitytoją, tyrinėtoją, kūrėją. Vadovėlyje pateikiama Lietuvos ir užsienio rašytojų kūrinių ar jų ištraukų (privalomų autorių kūriniai, kultūros tekstai knygoje pažymėti simboliu), žinių apie rašytojus. Prie tekstų gausu užduočių ir klausimų, patarimų, nuotraukų ir iliustracijų, knygos pabaigoje yra sąvokų žodynėlis. Kiekviena vadovėlio tema pradedama glaustu įvadu, baigiama apibendrinimo ir įsivertinimo užduotimis.

 

Pirmoje temoje „Vaizduotės galia“ mokiniai skaitys ir nagrinės poezijos ir prozos kūrinius, aiškinsis, kaip vaizduotė atveria išmintį (pirmoji potemė) bei įkvepia drąsos ir pasitikėjimo. Antroje temoje „Apie pasaulio ir tėvynės pradžią” mokiniai skaitys ir tyrinės senųjų lietuvių mitus ir sakmes (pirmoji potemė), senųjų graikų mitus (antroji potemė) bei pasakojimus apie Lietuvos pradžią (trečioji potemė). Trečioje temoje „Mes tautoje“ mokiniai susipažins su Martyno Mažvydo, Mikalojais Daukšos, Kristijono Donelaičio, Antano Baranausko, Maironio, Vinco Kudirkos, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Jono Aisčio, Justino Marcinkevičiaus eilėraščiais, kūrinių ištraukomis, pasakojimais apie šių asmenybių kūrybos ir gyvenimo reikšmę. Ketvirtoje temoje „Mus stiprinantys gyvenimo išbandymai“ Vandos Juknaitės, Šatrijos Raganos, Alano Maršalo kūriniuose mokiniai yra skatinama kelti klausimus ir ieškoti atsakymų, ką svarbaus jiems atvėrė bendraamžių patirtys ir išgyvenimai.

 

Literatūros kūriniai aktualizuojami skatinant mokinius atpažinti bendras patirtis, problemas, jausmus, atrasti asmeninį santykį su šiuolaikine ir klasikine literatūra, senaisiais pasakojimais. Klausimai ir užduotys padeda ugdytis skaitymo, analizavimo, interpretavimo, kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybingumą, empatiją ir vertybines nuostatas. Per literatūros pamokas mokiniai ne tik skaitys ir nagrinės kūrinius, bet ir patys rašys, mokysis diskutuoti, išsakyti ir apginti savo nuomonę, išklausyti ir suprasti kitą.

 

Komplektą sudaro dvi vadovėlio dalys. I vadovėlio dalis skirta pirmajam mokslo metų pusmečiui. II vadovėlio dalis skirta antrajam mokslo metų pusmečiui.