Stasys Bilys — Hidroelektrinių miražai Lietuvoje 1909-2009

pagal |

Stasys Bilys — Hidroelektrinių miražai Lietuvoje 1909-2009

Knygoje, beje, parašyta ir kokiu tikslu 1938 metais buvo pastatyta dabartinė prezidento V. Adamkaus rezidencija Turniškėse. Tai buvo administracinis pastatas, skirtas 1939 metais pradėtos statyti Turniškių hidroelektrinės reikalams. Statyba taip ir nebuvo užbaigta, nors padaryta nemažai darbų. Iš esmės šią elektrinę ir dabar dar galima pastatyti.