Stasys Yla — Jurgis Matulaitis

pagal |

Stasys Yla — Jurgis Matulaitis

„Matulaičiui reikia tilto į pasaulį”,– taip savo knygos „Jurgis Matulaitis” (1977 Putnamas) pabaigoje rašo jos autorius kunigas Stasys Yla.

 

Amžininkų atsiminimais, liudijimais, dienoraščių ištraukomis paremtoje biografinėje apybraižoje kun. S. Yla atskleidžia 1987m. palaimintuoju paskelbto arkivyskupo Jurgio Matulaičio (1871–1927) gyvenimo kelią dramatiškų XIX a. pab.–XX a. pr. Lietuvos istorijos įvykių sūkuryje.