Stasys Keinys — Dabartinės lietuvių kalbos žodynas VII leidimas

pagal |

Stasys Keinys — Dabartinės lietuvių kalbos žodynas VII leidimas

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas yra universalus aiškinamasis, norminamasis, plačiausiam skaitytojų ratui skirtas bendrinės kalbos kodifikacijos veikalas. Jame pateiktas didelis pluoštas bendrųjų dabartinės bendrinės lietuvių kalbos žodžių, šiek tiek įdėta regioninių (tarmių), plačiau vartojamų šnekamosios kalbos, taip pat ankstesnės ir šiuolaikinės grožinės literatūros, ypač klasikų raštų, žodžių, reikalingų tekstams suprasti, mokslus einančiai jaunuomenei savo kalbai ugdyti, įvairiems funkciniams kalbos stiliams atspindėti, neretai tinkamų ir tam tikroms naujoms sąvokoms reikšti. Iš viso į per 50 tūkstančių žodyno straipsnių sudėta apie 75 tūkstančius bendrinių žodžių.

Žodyne pateikti sunorminti žodžiai, teikiamos vartosenai jų lytys, rašyba, kirčiavimas, paaiškintos svarbiausios žodžių reikšmės, glaustais pavyzdžiais parodytas tų žodžių junglumas ir vartosena, įdėtas geras pluoštas frazeologizmų.

Septintame leidime:

  • išmesti pavyzdinei bendrinei kalbai neteikiami žodžiai;
  • atsisakyta dalies pasenusių ir retesnių regioninių žodžių bei variantų;
  • įdėtas naujų žodžių priedas;
  • patikslinti kai kurių žodžių reikšmės aiškinimai;
  • patikslintas kirčiavimas.