Kristina Rutkovska & Marius Smetona — Kultūra kalboje

pagal |

Kristina Rutkovska & Marius Smetona — Kultūra kalboje

Ši mokomoji priemonė pirmiausia skirta laisvojo dalyko „Kalba ir kultūra“ klausytojams, kurie domisi kalbos ir kultūros sajomis, kalbos priklausymu nuo supančio socialinio ir gamtinio pasaulio, kalboje įtvirtintų stereotipų poveikiu žmogaus savimonei, įvairių diskursų teikiama informacija apie pasaulį.