Vincas Grigas & Arūnas Gudinavičius — Nelegalių knygų naudojimas Lietuvoje

pagal |

Vincas Grigas & Arūnas Gudinavičius — Nelegalių knygų naudojimas Lietuvoje

Skaitytojų, autorių ir leidėjų požiūris

Siekiant spręsti aktualius autorių teisių įgyvendinimo ir gynimo klausimus būtina turėti gilesnį supratimą apie nelegalaus turinio naudojimo reiškinio priežastis. Gilesnės analizės (kokybinių duomenų) stoka trukdo identifikuoti nelegalaus turinio naudojimo priežastis, kurios, kaip rodo tyrimai kitose šalyse, nėra grįstos tik ekonominiu kriterijumi (nenoro mokėti už informaciją). Būtina suprasti, kaip mąsto skaitytojai, kurie naudoja nelegalias knygas, analizuoti vertybines, koncepcines, komunikacines jų nuostatas ir tradicijų įtaką. Šis tyrimas, pasitelkdamas kokybinius tyrimo metodus, analizuoja nelegalaus turinio naudojimo priežastis, pasekmes ir kitus aspektus iš trijų suinteresuotų grupių požiūrio – leidėjų, autorių ir skaitytojų.