Audronė Kučinskienė — Cicerono kalbų dialogai

pagal |

Audronė Kučinskienė — Cicerono kalbų dialogai

Literatūriniai oratoriaus kalbos aspektai

Mokymo priemonė

Nuo pat XVI a. Vilniaus universitete Ciceronas buvo vienas iš labiausiai skaitomų ir studijuojamų autorių, o jo veikalai gausiai leidžiami įvairiausiose Vilniaus spaustuvėse. Ir mūsų laikais Cicerono veikalai, ypač jo kalbos, yra chrestomatiniai tekstai, be kurių neįmanomas nei elementarus, nei išsamesnis lotynų kalbos bei romėnų literatūros pažinimas.