Zygmunt Bauman — Kultūra takiojoje modernybėje

pagal |

Zygmunt Bauman — Kultūra takiojoje modernybėje

Serija: „Academia #1“.

„Kultūra takiojoje modernybėje“ –  ketvirta lietuviškai pasirodanti  prof. Z Baumano knyga, kurioje jis apžvelgia kultūros vaidmenį dabarties pasaulyje.

Ilgą laiką kultūra buvo laikyta Vakarų žmogaus misija civilizuoti likusią planetos dalį, o nūdienėje takiojoje modernybėje kultūra orientuojasi į individualių poreikių tenkinimą ir individualių problemų sprendimą. Čia Baumanas ne tik apžvelgia vakarietiškos kultūros sampratos istorinę raidą, bet ir iš įvairiausių perspektyvų analizuoja šių dienų kultūrą.

Skvarbus socialinio mąstytojo žvilgsnis aprėpia tokius fenomenus kaip mada ir vartojimas, migracija ir diasporos, multikultūralizmas ir etninės mažumos, globalizacija ir tautinė valstybė, Europos Sąjunga ir lokalios bendruomenės, kultūros vadyba ir šiuolaikinis menas.