Jonas Vaičkus — Šešeri metai svetimšalių legione

pagal |

Jonas Vaičkus — Šešeri metai svetimšalių legione

Alinantys žygiai po Maroko kalnus, Afrikos saulei kepinant, susidūrimai su laisvę ginančiais kalniečiais, varginanti legionieriaus kasdienybė, žvelgiant mirčiai į akis, dykumos naktyje širdį nutvilkiusi lietuviška daina „Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka…“ ir metai gyvenimo beveik rojuje – egzotiškoje Indokinijoje.

Apie visa tai – Jono Vaičkaus, pėsčiomis įveikusio pusę Europos tam, kad taptų legionieriumi, atsiminimuose.

Pirmą kartą knyga išleista 1939 m., autoriui sugrįžus į Lietuvą. Ši knyga – antras papildytas šių atsiminimų leidimas, pasakojantis vieno iš kelių dešimčių tuo metu prancūzų Svetimšalių legionuose tarnavusių lietuvių odisėją.

(Visited 17 times, 1 visits today)