Jack Higgins — Perkūno ragas

pagal |

Jack Higgins — Perkūno ragas

Serija: „Pasaulio detektyvo meistrai #23“.

Ar pavyko reichsleiteriui Martinui Bormanui, nacistų partijos kanceliarijos vadovui bei asmeniniam Adolfo Hitlerio sekretoriui, galingiausiam po fiurerio žmogui Vokietijoje, ištrūkti iš jo bunkerio Berlyne 1945 metų gegužės antrosios ankstyvą rytą? Gal jis žuvo, mėgindamas pereiti į kitą Sprė krantą Vaidendamerio tiltu? Niekas ir niekada tiksliai neatsakė į šį klausimą. Stalinas visada manė, kad M. Bormanas liko gyvas. Jakobas Glasas, asmeninis M. Bormano vairuotojas, prisiekinėjo matęs jį po karo Miunchene, o Eichmanas pasakojo, kad 1960-iais metais M. Bormanas dar buvo gyvas.
Vienas SS tarnavęs ispanas tvirtino, kad pačioje karo pabaigoje Bormanas vokiečių povandeniniu laivu išplaukė iš Norvegijos ir pasuko į Pietų Ameriką…
Taigi, kur dingo Martinas Bormanas? Kur dingo povandeninis laivas, o svarbiausia – dokumentai, kuriuos Hitleris perdavė Bormanui paskutinėmis karo dienomis?
Netikėtai, po 50-ties metų atsiranda siūlo galas. Bet kur jis nuves?