Petras Tarasenka — Perkūno šventykloje

pagal |

Petras Tarasenka — Perkūno šventykloje

Istorinėje apysakoje atkriama ikikrikščioniškosios Lietuvos pagoniškojo tikėjimo kasdienybė, pasakojama apie Vytauto laikų papročius ir realijas.

(Visited 35 times, 1 visits today)