Petras Tarasenka — Perkūno šventykloje

pagal |

Petras Tarasenka — Perkūno šventykloje

Istorinėje apysakoje atkriama ikikrikščioniškosios Lietuvos pagoniškojo tikėjimo kasdienybė, pasakojama apie Vytauto laikų papročius ir realijas.