Rita Žukauskienė — Kriminalinio elgesio psichologija

pagal |

Rita Žukauskienė — Kriminalinio elgesio psichologija

Šiame vadovėlyje pateikiamos susistemintos žinios apie asocialaus elgesio atsiradimo, išlikimo, tęstinumo dėsningumus. Asocialaus elgesio genezė analizuojama remiantis etiologiniu asocialaus elgesio modeliu. Apibūdinami psichologiniai vaikų, paauglių bei suaugusių asmenų nusikalstamo elgesio ypatumai.

Analizuojami situaciniai ir ilgalaikiai nusikalstamo elgesio veiksniai, pristatomos kriminalinį bei agresyvų elgesį aiškinančios teorijos, leidžiančios geriau suprasti tokio elgesio atsiradimo ir išlikimo priežastis. Aptariamos atskiros nusikalstamo elgesio rūšys, pateikiami psichologiniai tam tikrus nusikaltimus darančių nusikaltėlių asmenybės profiliai bei kiti psichologiniai nusikalstamo elgesio aspektai, pristatomi kriminalinio, psichologinio ir geografinio ir psichologinio profiliavimo metodai, iliustruojami psichologiniais nusikaltėlių profiliais pagal atskiras nusikaltimų rūšis.

Vadovėlis „Kriminalinio elgesio psichologija“ skiriamas psichologijos, teisės ir penitencinės veiklos, socialinio darbo, edukologijos, sociologijos, kriminalistikos, teisėsaugos magistro studijų studentams, klausantiems tokius kursus kaip „Asocialaus elgesio psichologija“, „Kriminalinio elgesio psichologija“, „Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos problemos“ bei „Socialinio tyrimo metodai kriminologijoje“. Be to, vadovėlis naudingas praktikams, tiesiogiai dalyvaujantiems įvertinant, numatant ir priimant sprendimus tiriant nusikaltimus, rengiant programas, skirtas nusikaltimų prevencijai, arba parenkant tinkamas intervencines ir reabilitacines programas nusikaltusiems asmenims.