D. Mockevičienė ir kt. — Psichikos ir elgesio sutrikimų gydymo taikant sensorinės integracijos metodus metodika (aprašas) vaikams ir suaugusiesiems

pagal |

D. Mockevičienė ir kt. — Psichikos ir elgesio sutrikimų gydymo taikant sensorinės integracijos metodus metodika (aprašas) vaikams ir suaugusiesiems

VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro užsakymu sukurta „Psichikos ir elgesio sutrikimų gydymo taikant sensorinės integracijos metodus metodika (aprašas) vaikams ir suaugusiems“, kuri skirta socialinės ir medicininės reabilitacijos specialistams (ergoterapeutams, kineziterapeutams, logoterapeutams, psichiatrams, psichologams, socialiniams darbuotojams ir kt.), dirbantiems su psichikos ir elgesio sutrikimus turinčiais asmenimis. Taip pat ji svarbi, siekiant šviesti visuomenę ir specialistus apie sensorinius simptomus ir gydymą bei padėti žmonėms, kurie gyvena su sensorine disfunkcija.

Metodikoje aprašomi ir pateikiami sensorikos sutrikimai, būdingi žmonėms su psichikos ir elgesio susirgimais. Be paskirto gydymo ir taikomų vaistų, šiems pacientams yra būtinas sensorinis ištyrimas ir sensorinės dietos taikymas su nuolatine peržiūra. Sensorinė dieta turi apimti visas žmogaus gyvenimo sritis – namus, darbą, mokyklą ir kt. Būtina eliminuoti dirginančius faktorius ir veiklas, gyvenimo būdą, įpročius formuoti derinant su sensorine dieta.

Sensorinė integracija, sensorinė dieta, sensorinė disfunkcija ir kiti terminai, jau ne vieną dešimtmetį puikiai integruojasi į medicinos teoriją ir praktiką, ypač pacientams su psichikos ir elgesio sutrikimais, kuriems visa tai derinama su kitais gydimo metodais (psichoterapijos, vaistai ir kt.) Augantis psichikos ir elgesio sutrikimų skaičius reikalauja integratyvių metodų ir didesnio visų grandžių sveikatos, švietimo ir socialinių sričių specialistų bendradarbiavimo. Sensorinės integracijos teorija siūlo į žmogaus elgesį pažvelgti per neuromokslo prizmę. Sėkminga sensorinių sutrikimų diagnostika ir gydymas (sensorinė dieta) ne tik eliminuoja probleminio elgesio priežastis, tačiau ir užtikrina asmens sėkmingą dalyvavimą socialinėje aplinkoje.

Metodiką parengė VšĮ „Vaiko raida”. Mokslinės dalies regimo grupė: prof. dr. D. Mockevičienė, socialinio darbo pedagogė A. Kasperavičienė, gydytoja psichiatrė R. Vaitkienė, gydytojas neurochirurgas doc. dr. K. Jacikevičius.

Ši metodika yra prieinama viešam naudojimui Lietuvoje ir Latvijoje, todėl specialistai, besidomintys sensoriniais sutrikimais, gali šią metodiką taikyti savo reikmėms: