Lijana Navickienė & Viktorija Piščalkienė & Laima Mikulėnaitė & Loreta Grikainienė & Jura Tender — Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?

pagal |

Lijana Navickienė & Viktorija Piščalkienė & Laima Mikulėnaitė & Loreta Grikainienė & Jura Tender — Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?

Atsižvelgiant į statistinę autizmo požymių turinčių vaikų skaičiaus dinamiką, autizmo spektro
sutrikimai yra viena plačiausiai tyrinėjamų vaikų psichiatrijos sričių. Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis, per pastarąjį dešimtmetį asmenų, turinčių autizmo spektro sutrikimų (toliau ASS), skaičius
kai kuriose šalyse išaugo iki 10 kartų. Šie sutrikimai nustatomi 1 iš 68 vaikų. Remiantis Lietuvoje at­
liktais tyrimais, nuo ASS mūsų šalyje kenčia apie 1 proc. gyventojų. Kasmet registruojama daugiau nei
300 naujų ASS atvejų.