Europos lyčių lygybės institutas — Lyčių lygybės indeksas: Santrauka

pagal |

Europos lyčių lygybės institutas — Lyčių lygybės indeksas: Santrauka

Moterų ir vyrų lygybė yra pagrindinė Europos Sąjungos (ES) vertybė, įtvirtinta ES sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Pirmiausia į būtinybę parengti lyčių lygybės indeksą dėmesį atkreipė Europos Komisija 2006–2010 m. moterų ir vyrų lygybės gairėse, o vėliau indeksas buvo paminėtas 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijos veiksmų plane. Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) ėmėsi užduoties sukurti indeksą, kuris atspindėtų daugialypę lyčių nelygybės padėtį ir būtų specialiai pritaikytas ES kontekstui. Lyčių lygybės indeksas yra sintetinis rodiklis, rodantis, ES ir jos valstybių narių pažangą siekiant lyčių lygybės. Tai vienas pagrindinių Instituto 2010–2012 m. vidutinės trukmės darbo programoje numatytų uždavinių. Lyčių lygybės indeksas yra trejų metų darbo ir ilgų konsultacijų su daugeliu organizacijų ir suinteresuotųjų šalių rezultatas. Pirmąkart jis viešai pristatytas 2013 m. birželio 13 d. Briuselyje vykusioje konferencijoje. Šis indeksas bus atnaujinamas kas dvejus metus

(Visited 2 times, 1 visits today)