Europos Komisija — Santrauka – 2011 m. ESPAD ataskaita

pagal |

Europos Komisija — Santrauka - 2011 m. ESPAD ataskaita

Narkotinių medžiagų vartojimas tarp mokinių 36 Europos šalyse : santrauka
Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo Europos mokyklose tyrimo projekte (ESPAD) bendradarbiauja daugiau negu keturiasdešimties Europos šalių nepriklausomos tyrimų grupės. Tai didžiausias tarptautinis paauglių vartojamų svaigalų tyrimo projektas pasaulyje. ESPAD projektas atsirado 1993 m. Švedijos informacijos apie alkoholį ir kitus narkotikus tarybos (CAN) ir Europos Tarybos Pompidou grupės iniciatyva. Pirmas duomenų rinkimo etapas vykdytas 1995 m. 26 šalyse. 2011 m. ESPAD ataskaitoje pateikiami penktojo tyrimo, kuris 2011 m. buvo atliktas 365 šalyse, rezultatai. Ši daugiakalbė santrauka yra EMCDDA ir ESPAD rengėjų bendradarbiavimo rezultatas. Mūsų bendri tikslai yra suteikti kuo geresnes galimybes susipažinti su pagal ESPAD projektą parengta informacija ir įgytomis specialiomis žiniomis apie mokinių alkoholio ir kitų narkotikų vartojimą, pagerinti mokyklose vykdomų apklausų duomenų kokybę, palyginamumą ir galimybes su jais susipažinti.

(Visited 3 times, 1 visits today)