Europos Komisija — 2011 m. Informacinis pranešimas, 2011 m. metinių finansinių ataskaitų pristatymas ir paaiškinimas

pagal |

Europos Komisija — 2011 m. Informacinis pranešimas, 2011 m. metinių finansinių ataskaitų pristatymas ir paaiškinimas

Audito Rūmai savo metinėse ataskaitose kasmet teikia nuomonę – arba patikinimo pareiškimą – dėl finansinių ataskaitų patikimumo ir dėl jose atspindėtų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. šio informacinio pranešimo tikslas – pateikti santrauką. Audito Rūmų priimtų metinių ataskaitų netrumpinti tekstai skelbiami jų interneto svetainėje ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
 

(Visited 1 times, 1 visits today)