Europos lyčių lygybės institutas — Trumpai apie Europos lyčių lygybės institutą

pagal |

Europos lyčių lygybės institutas — Trumpai apie Europos lyčių lygybės institutą

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) – tai decentralizuota Europos Sąjungos agentūra, kurios tikslas prisidėti prie lyčių lygybės skatinimo ir stiprinimo, integruojant lyčių aspektą į visų sričių ES ir valstybių narių politiką, kovoti su diskriminacija dėl lyties ir ugdyti ES piliečių sąmoningumą lyčių lygybės klausimais. Moterų ir vyrų lygybė – tai viena pagrindinių asmens teisių, Europos Sąjungos principų ir vertybių. Europos lyčių lygybės instituto vizija yra moterų ir vyrų lygybę paversti realybe visoje Europoje ir už jos ribų. Kad įgyvendintų šią viziją, institutas siekia tapti lyčių lygybės kompetencijos centru ir pagrindiniu patikimų duomenų teikėju, kaupti žinias ir dalintis naudinga patirtimi ir kompetencija. Europos lyčių lygybės institutas veiklą pradėjo 2010 m

(Visited 6 times, 1 visits today)