Europos Komisija — Piliečio efektas

pagal |

Europos Komisija — Piliečio efektas

25 projektai – 25 programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo pavyzdžiai
Vieši forumai ir bendros erdvės, kur piliečiai gali diskutuoti rūpimais klausimais, visuomet buvo neatskiriami demokratinės visuomenės elementai. Šiandien programa „Europa piliečiams“ padeda kurti modernią Europą. Pagal 2007 m. pradėtą įgyvendinti programą remiamos tarptautinių ir tarpkultūrinių mainų iniciatyvos, kurių tikslas – suartinti žmones. Šioje knygelėje pristatomi 25 projektai, puikiai atspindintys svarbiausias XXI a. Europos pilietiškumo idėjas