Europos Komisija — Europos Komisijos pasiūlymas dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos

pagal |

Europos Komisija — Europos Komisijos pasiūlymas dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos

Daugiametė finansinė programa (DFP, buvusios finansinės perspektyvos) nėra septyneriems metams skirtas ES biudžetas. Tai – priemonė, kuria užtikrinama, kad ES išlaidos būtų iš anksto žinomos ir kad joms būtų taikoma griežta biudžetinė drausmė. Joje nustatomos didžiausios sumos (viršutinės ribos), skirtos kiekvienai iš svarbiausių Sąjungos biudžeto išlaidų sričių (išlaidų kategorijų). Atsižvelgdami į tą programą, Europos Parlamentas ir Taryba – dvi Sąjungos biudžeto valdymo institucijos – kasmet turi susitarti dėl kitų metų biudžeto. Priimtas metinis biudžetas iš tikrųjų visada lieka mažesnis nei bendra DFP viršutinė riba.

(Visited 1 times, 1 visits today)