Europos Sąjungos Teisingumo Teismas — Svarbūs Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos aspektai (2004-2014)

pagal |

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas — Svarbūs Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos aspektai (2004-2014)

Leidinys, skirtas Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dešimtmečiui paminėti
Ši knyga, leidžiama Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmečio proga, skirta Lietuvos teisinės profesijos atstovams supažindinti su naujausia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija. Straipsnių autoriai – šioje Europos Sąjungos institucijoje dirbantys teisininkai – nagrinėja 2004−2014 m. priimtus svarbius Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus žmogaus teisių apsaugos, darbo ir socialinės teisės, konkurencijos, vartotojų apsaugos, mokesčių ir kitose srityse. Straipsniuose analizuojami ir apibendrinami aktualūs Europos Sąjungos teisės taikymo ir aiškinimo klausimai, atskleidžiama šio teismo jurisprudencijos įtaka Lietuvos teisei ir teismų praktikai. Tai pirmasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo leidinys, skirtas šio teismo praktikos analizei, ir pirmasis tokio pobūdžio leidinys lietuvių kalba