Europos Komisija — Europos ekonomikos augimo strategija „Europa 2020“

pagal |

Europos Komisija — Europos ekonomikos augimo strategija „Europa 2020“

Kaip ir daugelis kitų pasaulio regionų, Europa išgyvena pokyčius. Pasaulinė ekonomikos krizė sudavė smūgį ekonominei ir socialinei pažangai, padarytai per daug metų, ir atskleidė struktūrinius jos ekonomikos trūkumus. Tuo pat metu tampa vis aiškiau, kad nebegalima atidėlioti įvairių ilgalaikių uždavinių, pavyzdžiui, globalizacijos, įtampos dėl gamtos išteklių išeikvojimo, gyventojų senėjimo, sprendimo. Norint prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, įprastų sprendimų Europoje nebepakanka. Struktūrinius Europos ekonomikos trūkumus, kuriuos atskleidė krizė, galima pašalinti tik ėmusis struktūrinių reformų. Šias reformas visų pirma turi vykdyti valstybės narės, tačiau jos gali remtis tokiais Europos ištekliais, kaip bendroji rinka, bendra prekybos politika ir kita ES lygmens politika. Jei norime dabartinėmis sudėtingomis sąlygomis išsaugoti Europos socialinės rinkos ekonomikos modelį, reikia siekti, kad Europa būtų konkurencingesnė. Siekdamos spręsti šiuos klausimus, Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 2010 m. priėmė tvaraus augimo kitą dešimtmetį strategiją „Europa 2020“. Strategijoje atsižvelgiama tiek į artimiausio laikotarpio su krize susijusius uždavinius, tiek į būtinybę vykdyti struktūrines reformas ir imtis augimo skatinimo priemonių, kurios padėtų tinkamai parengti Europos ekonomiką ateičiai

(Visited 2 times, 1 visits today)