Erich Kempka — Aš sudeginau Adolfą Hitlerį

pagal |

Erich Kempka — Aš sudeginau Adolfą Hitlerį

Serija: „II Pasaulinis karas #60“.

Nacių lyderį Adolfą Hitlerį supo daugybė savo srities profesionalų. Vienas jų – ištikimas jo vairuotojas Erichas Kempka, ilgus metus dirbęs diktatoriaus vairuotoju. Knyga „Aš sudeginau Adolfą Hitlerį“ – autentiški jo atsiminimai, atskleidžiantys ir Hitlerio asmenybės bruožus, ir savaip atspindintys visą Antrojo pasaulinio karo eigą.

Erichas Kempka asmeninio Hitlerio vairuotojo pareigas užėmė vos tik šiam tapus Vokietijos lyderiu, 1934-aisiais. Ištikimas vairuotojas lydėjo jį iki pabaigos – paskutinių dienų tamsiame bunkeryje, giliai po Sąjungininkų atakuojamu Berlynu. Vairuotojo atsiminimuose pasakojama ištisa Vokietijos istorijos atkarpa: pasiruošimą karui keičia konflikto įkarštis, o 1945 m. viską nutraukia nacių lyderio savižudybė.

Erichas Kempka savo istoriją pradeda pasakojimu apie savo karjerą artimiausioje Hitlerio aplinkoje dar iki Antrojo pasaulinio karo pradžios. Tuometė jo pareiga – lydėti nacių lyderį kelionėse Vokietijoje bei užsienyje, vairuoti automobilį paraduose ir susitikimuose su Vokietijos piliečiais. Jo pareigos išliko net ir tada, kai artinantis frontui, svarbiausi nacių politikai ir pats Hitleris pasitraukė į bunkerį.

Net ir tada Kempka liko atsakingas už Trečiojo Reicho automobilių parką ir reguliariai vežiojo atsakingus asmenis fronto linijos link. 1945 m. kovą paskutinį kartą į tokią apžvalginę kelionę leidosi ir pats Adolfas Hitleris. Šalia jo Kempka buvo ir tada, kai nacių lyderio ausis pasiekė informacija apie Geringo ir Himlerio planus paveržti galią ir sudaryti paliaubas su Vakarų lyderiais.

Ištikimas Hitlerio pavaldinys matė ir įtemptas paskutines diktatoriaus gyvenimo akimirkas. Jis tapo jo ir Evos Braun vestuvių liudininku, dalyvavo paskutinėje Hitlerio vakarienėje, po kurios nacių lyderis ir jo žmona nusižudė. Paskutinis fiurerio nurodymas asmeniniam vairuotojui – paruošti pakankamai benzino jųdviejų palaikų sudeginimui. Miestą be atvangos bombarduojant sovietų naikintuvams, Kempka ir jo padėjėjas Linge rizikavo savo gyvybėmis, kad išpildytų vadui duotą pažadą ir sudegintų kūnus.

„Aš sudeginau Adolfą Hitlerį“ knyga baigiasi Kempkos rizikingu bėgimu iš liepsnojančio Berlyno. Daugiau kaip 800 km jis keliauja priešų okupuotomis Vokietijos žemėmis pas savo žmoną. Sučiuptas ir įkalintas amerikiečių karių, jis tampa vienu iš liudininkų Niurnbergo procese.

Iš anglų kalbos vertė Mantas Tamulevičius

(Visited 3 times, 1 visits today)