Danah Zohar & Ian Marshall — Dvasinis kapitalas

pagal |

Danah Zohar & Ian Marshall — Dvasinis kapitalas

Ši knyga apžvelgia tris kapitalo rūšis (materialųjį, socialinį ir dvasinį) ir tris išminties tipus (racionaliąją, emocinę ir dvasinę). Kuriant tvarų kapitalizmą, visos trys kapitalo rūšys privalo būti kaupiamos pasitelkus visas tris išmintis. Jokia kapitalo rūšis neturi prasmės be dvasinio kapitalo pamato. Knyga bus naudinga tiems, kurie dirba tokiose srityse kaip švietimas, psichologija, mokslas, politika ar verslas.
Žmonės turi gebėjimų ir išminties nugyventi prasmingą gyvenimą, bet pasiduoda godumui, pykčiui ir kitoms žalingoms paskatoms. Kodėl šiandieninis verslas valdomas tokių žemų motyvų — vien savanaudiškumo, trumpalaikės naudos, individualistinės mąstysenos, — užuot rėmęsis fundamentaliomis vertybėmis ir prasmingo tikslo suvokimu?

Šioje novatoriškoje knygoje Danah Zohar ir lanas Marshallas numato dvi nepaprastai skirtingas galimybes. Vienu atveju mūsų nuolatos mažėjantys ištekliai bus išsemti, ir sistema netruks sužlugdyti pati save. Antru atveju didžiausia vertybe taps žmonės ir pati planeta. Ši knyga apžvelgia tris kapitalo rūšis (materialųjį, socialinį ir dvasinį) ir išmintį, kurios reikia šuoliui svarbiausio tvaraus kapitalizmo tikslo link — į gerovę, praturtinančią vidinius mūsų gyvenimo aspektus ir pasiekiamą suteikus gyvenimui gilesnę prasmę. Ar jūs pasiryžę rinktis — ir keisti pasaulį?

DANAH ZOHAR — fizikė, filosofė ir vadybos teoretikė. Ji daro pranešimus tarptautinėse konferencijose, skaito paskaitas ir veda seminarus apie verslą, švietimą, lyderystę didelėms bendrovėms, fondams ir edukacinėms organizacijoms — Volvo, Shell, British Telecom, Motorola, Phillips, Skandia Insurance, UNESCO, Jaunųjų prezidentų organizacijoje, Europos kultūros fonde ir daugelyje kitų.
IANAS MARSHALLAS, jos vyras, yra psichiatras ir psichoterapeutas. Studijavo filosofiją ir psichologiją Oksfordo universitete, vėliau baigė Londono universiteto Medicinos fakultetą. Jiedu parašė The Quantum Society, Who’s Afraid of Schrodinger’s Cat?, SO: Connecting With Our Spiritual Intelligence, Spiritual Intelligence ir kitas knygas.

„Nepaprasta! Puiku! Nuostabu! Tokie žodžiai išsprūsta perskaičius „Dvasinį kapitalą“. Zohar ir Marshallas taip elegantiškai pateikia mums iškylančių iššūkių ir galimybių esmę.“
Michaelas Rennie, McKinsey& Co direktorius

(Visited 15 times, 1 visits today)