Aleksandra Marinina — Žvilgsnis iš amžinybės. Pragaras

pagal |

Aleksandra Marinina — Žvilgsnis iš amžinybės. Pragaras

Kurgi Romanovų šeimos angelas sargas, tiek metų saugojęs juos nuo visų bėdų ir nelaimių? Visa, kas taip stropiai metų metais buvo renčiama, per akimirką sugriuvo tarsi kortų namelis. Pasitraukė artimi žmonės, sūnų medžioja nusikaltėliai ir jis nežinia kur slapstosi, dukra tapo visiškai svetima. Rodislavo ir Liubos širdis užgulė kartėlis ir neviltis. Metų metais jų šeimyninius santykius graužęs melas galiausiai nugalėjo: jie atsidūrė ant savo pačių gyvenimo griuvėsių…

(Visited 1 times, 1 visits today)